Звуздецька Надія Сергіївна

Резюме

Завідуюча лабораторіями кафедри хімії та хімічної технології, старший викладач (за сумісництвом)

 Навчання та спеціалізація

1970 – 1975 рр. – студентка Чернівецького державного університету. Спеціальність – хімія; кваліфікація – хімік, викладач хімії; спеціалізація – фізична хімія.

Диплом з відзнакою: Б-1 № 584084.

 Виробнича діяльність

1975 – 1976 рр. – вчитель хімії Вінницької вечірньої середньої школи № 18.

1976 – 1978 рр. – інженер Вінницького державного проектного інституту.

1978 – 1995 рр. – інженер-технолог третьої, другої, а потім першої категорії дослідного заводу Вінницького політехнічного інституту, який в 1980 р. реорганізовано у спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Модуль».

З 1995 р. – переведена на кафедру хімії Вінницького державного технічного університету на посаду старшого лаборанта з вищою освітою. У 1995 – 1996 н.р., 2000 – 2001 н.р. та 2001 – 2002 н.р. – асистент кафедри за сумісництвом.

2002 – 2005 рр. – асистент кафедри хімії та екологічної безпеки на умовах строкового трудового договору та як обрана за конкурсом.

2005 – 2008 рр. – старший викладач кафедри  ХЕБ, заступник декана факультету ЕЕК з виховної роботи.

З 01.02.2008 р. – старший викладач кафедри хімії та хімічної технології, створеної при розділенні кафедри ХЕБ.

З 01.09.2008 р. – завідуюча лабораторіями кафедри ХХТ, ст. викладач за сумісництвом.

 Область наукових інтересів

Прикладна електрохімія, гальванічне виробництво, процеси корозії металів, екологічно безпечні технології переробки відходів гальванічного виробництва  та виробництва друкованих плат.

           Публікації

Опубліковано: 37 наукових та науково-методичних праць, з них 1 монографія,  2 статті, 7 патентів, 20 тез доповідей на конференціях, 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 3 навчальних посібників з грифом ВНТУ, 2 методичні вказівки. Створено 6 дистанційних курсів.